Follow us on facebook facebook.com/newsarm.am

Հայաստանը թեթևացած շունչ կքաշի

Վրաստանն ու «Գազպրոմ»-ը համաձայնության են եկել Հայաստան գազի տարանցման պայմանների շուրջ: Վրաստանը «Գազպրոմ»-ից պահանջում էր տարանցվող գազի 10 տոկոսը թողնել Վրաստանում, իսկ «Գազպրոմ»-ը ակնկալում էր տարանցման համար պարզապես փող վճարել:

Հունվարի 1-ին լրացավ նախկին պայմանավորվածության ժամկետը, ըստ որի՝ «Գազպրոմ»-ը հենց 10 տոկոսն էր թողնում Վրաստանին: Թե ինչու էր Մոսկվան ցանկանում փոխել պայմանն ու վճարել ոչ թե գազով, այլ փողով՝ դժվար է ասել, սակայն քանի որ «Գազպրոմ»-ը Ռուսաստանի համար քաղաքական գործիք է, ապա կասկած չկա, որ բուն ենթատեքստում քաղաքականությունն էր և Վրաստանի վրա քաղաքական ազդեցության որոշակի տարածումը:

Այսպես, թե այնպես՝ տևական ժամանակ անորոշ բանակցությունից, մի քանի տարբերակների շուրջ անհամաձայնությունից հետո կողմերը եկել են համաձայնության, ինչը կնշանակի, որ իրավիճակը հեռու է ճգնաժամից և Հայաստանի գազամատակարարման շուրջ կոլապսային իրավիճակից: Ընդ որում, ոչ միայն մատակարարման, այլ նաև գնի:

Շարունակությունն՝ այստեղ

News line
Women's Ideal Body Types Throughout History The intriguing puzzle of extreme sleepiness 17 THINGS ALL HAPPY COUPLES DO Very funny videos that make you laugh and cry Funniest Video Ever YouTube Top 10 Healthiest Foods In The World The Most Revealing Celebrity Red Carpet Dresses Of All Time Famous People Who Seriously Let Themselves Go 10 Simple Habits to Lose Weight Naturally These 40 Heart Warming Pictures Will Show You What True Love I Top 10 Most Luxurious Trains In The World From Cape Town's beaches and scenic mountain hikes to its best vineyards and hotels: An ultimate guide to the South African hot spot that has it all New opinion poll on election preferences presented by sociologists from KOG institute and Demokratijos projektai Argam Abrahamyan renovating Artashat roads Kindergarden No. 4 is renovated in Artashat Buildings are renovating in Artashat The improvement and landscaping works continue in Artashat Benches are placed in Artashat according to Argam Abrahamyan’s instructions Continue to improve Artashat Playgrounds, fountains, arbours: Renovation of Artashat has started A kindergarden is renovated in Artashat Landscape gardening of Artashat has started “Single window” principle for Artashat residents Fundamentally renovated and partially restored the rooves of buildings Replenishment in Artashat polyclinic Artashat expande the illumination system of streets and yards Argam Abrahamyan kept his promise Artashat is prospering Artashat finds solution to scavenging problem of the town